Hvad gør vi?

Primære aktivitet

Vores primære aktivitet er musikalsk stuegang, hvor én eller to af vores musikere kommer ind og spiller for det syge barn, der ligger på enestue. Musikerne henvises oftest til de børn, der på sygeplejerskernes vurdering har mest brug for et besøg den pågældende dag, eller de som har efterspurgt et besøg. Det kan både være på isolationsstuer, hvor musikerne står i slusen, eller inde på stuerne hos de, der kan tåle at få besøg tættere på. 

Skærmbillede 2019-05-22 kl. 13.09.33

Varierende repertoire 

Musikernes repertoire varierer i forhold til det setup, de er ude og spille med – enten det klassiske eller det rytmiske.

Det klassiske setup spiller kendte børnesange kombineret med musik, som børnene måske ikke har hørt før. Musikken er meget stemningsfuld, og særligt harpen er med til at gøre oplevelsen til noget særligt, da det er et stort og smukt instrument, og den giver et nærmest filmisk lydbillede til koncerterne. Det klassiske setup er relativt node-nært og spiller ofte teknisk svære kompositioner.

Det rytmiske setup med violin og guitar binder musikerne mindre til noder, hvilket giver rum for mere improvisation. Repertoiret består også her hovedsageligt af børnesange, men den friere form giver også børnene mulighed for at ønske sange mere frit.

Det er langt fra ligegyldigt, hvilken musik der bliver spillet på stuerne. Tidligere undersøgelser har vist, at musikkens toneart har betydning for reaktionen fra både børn og forældre i forhold til, om der spilles melodier i dur eller mol. Derfor er det også en faglig vurdering, hvilken stemning der skal slås an i det givne rum i stuen. Et andet forhold er tempo, hvor hurtige sange oftest giver en følelse af glæde og lykke, mens langsomme sange i højere grad kan fremkalde sorgfulde følelser.

Mød MusikBeRiget video