Sundhedsfagligt personale fortæller

Hospitalsverden er i sig selv speciel, men via et imødekommende og inkluderende væsen og stor refleksion har Lisbeth Sagen evnet at bevæge sig ind hos de sundhedsprofessionelle på en naturlig måde, der har gjort hende og hendes projekt elsket og anerkendt også blandt personalet. Personalet har hurtigt som en naturlig del af behandlingen og plejen implementeret muligheden for at kunne få hjælp fra Lisbeths projekt. Hos børnene og deres familier formår Lisbeth at skabe en personlig relation uden at den tager stilling til eller blander sig i relationen mellem personalet/behandlingen og familien.
Susanne Molin
Børnesmertesygeplejerske
Herinde er tingene styret af alle mulige systemer, retningslinjer og tidspunkter, for ellers kan det ikke fungere. Det kræver rigtig meget af børnene og familierne. Dér giver det her tilbud dem et pusterum og en pause, som de har brug for – modsat meget andet, der foregår på hospitalet, er dette helt på barnets præmisser.
Charlotte Blix
Leder af Rigshospitalets børne- og Ungeprogram
Musikken giver børnene og deres forældre en kulturel oplevelse og en tiltrængt pause i en ofte barsk hverdag. Den giver adspredelse og distraktion fra det ubehag, som børnenes sygdom medfører. Vi ser endda, at den kan nedbringe børnenes behov for smertestillende og beroligende medicin.
Kaare E. Lundstrøm
Overlæge, Børne unge klinikken, rigshospitalet